Contact

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033 – 3032400

Postbus 13223
3507 LE Utrecht
030-2363765
info@wijzijnmind.nl

Contact

Nationale Zorgnummer

Heeft u vragen of klachten over de ggz? De medewerkers van het Nationale Zorgnummer adviseren, informeren en verwijzen door als dat nodig is. Bel 0900-2356 780 (20 eurocent per gesprek, bereikbaar ma-vrij 9-13 uur) of mail: meldjezorg@wijzijnmind.nl. 

Website beheer

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Of meent u dat de site fouten bevat? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar: communicatie@wijzijnmind.nl

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de inhoud van onze website(s) besteden, is het mogelijk dat de daarop gepubliceerde informatie onvolledig of niet juist (meer) is. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de raadpleging van deze website(s). Via onze sites wordt toegang geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Tevens zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van die sites en/of informatiebronnen.