Dariuz Works Assessment

Het Dariuz Works Assessment geeft een beeld van hoe jij het op je werk doet. Dit wordt getest vanuit jouw gezichtspunt en vanuit het gezichtspunt van je leidinggevende. Ook wordt in beeld gebracht wat je werkkansen zijn.

Hoe werkt het?

Een medewerker van Dariuz Works komt op jouw werk om te kijken hoe jij werkt. Daarna vullen jij en je leidinggevende een vragenlijst in. Op basis hiervan wordt een rapportage gemaakt.

Meer weten?

www.dariuz.nl

Diagnose-instrument van niet- werk naar werk