Ga naar de gemeente

Ga naar de gemeente

Als je een uitkering aanvraagt, ga je naar de gemeente. De gemeente zal je vragen om een vragenlijst in te vullen. Dit wordt ook wel diagnose-instrument genoemd. 

Waarom een vragenlijst?

Met een vragenlijst verzamelt de gemeente informatie over jou. Die informatie is nodig om jou aan een baan te helpen. 

Waar gaan de vragen over?

De vragen gaan over jouw leven. Bijvoorbeeld: je opleiding, werkervaring, sociale contacten, gezondheid en thuissituatie. Kijk hier welke vragenlijsten er zijn.  

Wat gebeurt er met de uitkomst?

De vragenlijst levert een diagnose op. Let op: dit is een diagnose voor werk, dus geen diagnose  die een arts of psycholoog maakt. Een werkdiagnose laat zien wat jij nodig hebt om te kunnen werken.

Tips

  • Vraag jouw gemeente vooraf welke vragenlijst zij gebruikt. Kijk hier wat die vragenlijst inhoudt.
  • Wees helder over de psychische klachten die je hebt.