Dariuz Works Wegwijzer

De Dariuz Works Wegwijzer is een vragenlijst die je invult als je een uitkering (Participatiewet) bij de gemeente aanvraagt. De lijst brengt je huidige situatie in kaart. Wat zijn je kwaliteiten, je ervaringen en je activiteiten? Ook je gezondheid en sociale contacten wordt erbij betrokken.

Zelf invullen

Deze vragenlijst vul je zelf in, digitaal of op papier. Het invullen duurt  45 tot 60 minuten. Zo nodig helpt de gemeente bij het invullen.

Hoe werkt het?

De gemeente stuurt je een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten bespreek je met jouw contactpersoon bij de gemeente. Hij of zij maakt een verslag en een plan van aanpak naar werk.

Meer weten?

http://www.dariuz.nl/dariuz-works/ontwikkeling-duurzame-plaatsing/dariuz-works-assessment/

Diagnose-instrument van niet- werk naar werk