Scan Werkvermogen Werkzoekenden

De Scan Werkvermogen Werkzoekenden is een vragenlijst voor mensen met een uitkering (Participatiewet). De scan gaat over je ervaring met werk, je persoonskenmerken, je motivatie en je lichamelijke en mentale gezondheid. 

Zelf invullen

Dit is een papieren vragenlijst die je zelf invult. Er zijn 56 vragen. Het invullen duurt maximaal 25 minuten. 

Hoe werkt het?

De gemeente geeft je de vragenlijst. Na het invullen bespreek je de uitkomsten met jouw contactpersoon. Het verslag krijg je mee naar huis. Als je wilt, volgt een gesprek om samen actiepunten op te stellen. Ook hiervan krijgt je een verslag mee naar huis zodat je zelf aan de slag kunt.

Meer weten?

www.blikopwerk.nl

Diagnose-instrument van niet- werk naar werk