Zelfredzaamheidsmatrix

De zelfredzaamheidsmatrix meet hoe zelfredzaam jij bent. De matrix is bedoeld voor iedereen met een uitkering van de gemeente (Participatiewet), voor mensen die (parttime) werken en kwetsbaar zijn en voor mensen zonder een baan en zonder uitkering. De matrix gaat niet alleen over werk, maar ook over je lichamelijke gezondheid, je dagelijks leven en je woonsituatie. 

Zelf invullen

Je vult de matrix niet zelf in, maar deze wordt ingevuld door de ambtenaar tijdens een gesprek.

Hoe werkt het

De gemeente nodigt je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek stelt de professional je vragen over je situatie. De professional bespreekt daarna met jou de uitkomsten. 

Meer weten?

www.zelfredzaamheidmatrix.nl

Diagnose-instrument van niet- werk naar werk