Samen sterk zonder stigma

Over (mensen met) psychische kwetsbaarheid bestaan veel vooroordelen. We noemen dit stigma: een krachtig negatief sociaal stempel dat de manier beïnvloedt waarop mensen zichzelf zien en gezien worden. De organisatie Samen sterk zonder stigma pleit voor meer openheid over psychische kwetsbaarheid, ook op het werk. Openheid op het werk vergroot de bekendheid met psychische aandoeningen en draagt bij aan begrip hierover. Openheid heeft ook nadelen. Hoe je daarmee om kunt gaan, kun je lezen op de website samensterkzonderstigma.nl. Samen sterk zonder stigma is opgericht door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), Fonds Psychische Gezondheid (FPG), GGZ Nederland, en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).