Vragen van de gemeente

Vragen van de gemeente

Als je bij de gemeente (of UWV) een uitkering hebt aangevraagd word je vaak uitgenodigd voor een intake. Deze intake is soms een gesprek, soms een vragenlijst en soms een combinatie. Dit eerste gesprek is bedoeld om informatie over jou te verzamelen. Met deze informatie kan de gemeente (of UWV) een inschatting maken van je situatie en wat je nodig hebt om aan het werk te kunnen gaan. Met de informatie kunnen ze je helpen in je ontwikkeling en om samen met jou geschikt werk te vinden en te behouden. 

Vragenlijst

Voor, tijdens of na de intake kan je gemeente of UWV een vragenlijst gebruiken om al deze informatie te verzamelen. Dit is vaak een uitgebreide vragenlijst die gaat over verschillende onderdelen van je leven, bijvoorbeeld: opleiding, werkervaring, sociale contacten, gezondheid en thuissituatie. Gemeenten en UWV noemen de vragenlijst een diagnose-instrument. Ze gebruiken deze, omdat ze dan makkelijk en snel veel algemene informatie over jou kunnen verzamelen. 

Geen medische of klinische diagnose 

Let op! Met een diagnose wordt geen medische of klinische diagnose bedoeld, zoals bij een psycholoog of (huis)arts. Het is een werkdiagnose om vast te stellen wat je mogelijkheden en belemmeringen zijn om te kunnen werken. Je gezondheid heeft daar natuurlijk ook invloed op, dat is maar één onderdeel van de werkdiagnose.

Verschillende soorten diagnose-instrumenten

Niet elke gemeente werkt met een diagnose-instrument en er bestaan ook verschillende diagnose-instrumenten. Het is per gemeente verschillend of een instrument gebruikt wordt en welke dat dan is. We geven daarom een overzicht van de instrumenten die gemeenten vaak gebruiken.