ABC-Methode

Type

Diagnose-instrument

Doel

Van niet- werk naar werk

De ABC-methode maakt een schets van je huidige situatie. Welke mogelijkheden heb je om aan het werk te komen? Welke belemmeringen zijn er? En welke middelen zijn nodig om jou naar werk te begeleiden? 

Korte omschrijving

De ABC-methode is een vragenlijst met stellingen die je online in kan vullen. De ingevulde vragenlijst levert een beeld op van je talenten, je mogelijkheden en je belemmeringen om aan het werk te komen.

De ABC-methode bestaat uit een online vragenlijst met 202 stellingen. Het duurt ongeveer 45 minuten om de vragen in te vullen. 

Je kan de vragenlijst zelf thuis invullen. De gemeente stuurt je hiervoor een uitnodiging. Als je wilt, kan de gemeente je ook helpen bij het invullen van de vragenlijst.

De uitkomsten van de vragenlijst bespreek je met een professional.

Doelgroep:

Iedereen met een uitkering van de gemeente (Participatiewet of voorheen WWB) kan de vragenlijst invullen.