Wetgeving

Wegwijs in wetgeving

Als je de stap naar werk wilt maken, krijg je te maken met de mogelijkheden en beperkingen van wetgeving op gebied van bijvoorbeeld sociale zekerheid, privacy en cliëntondersteuning. Het is belangrijk om daarin de weg te kunnen vinden. We geven hier een overzicht van alle mogelijke wetgeving die voor jou van toepassing kan zijn. We geven per wet steeds aan voor wie deze geldt en waar je recht op hebt, wat je dan moet en mag, wie kan helpen en waar je terecht kunt bij suggesties, klachten of problemen.