Niet-uitkeringsgerechtigde

Voor wie en waar heb je recht op

Als je geen werk hebt, werk zoekt en geen recht hebt op een uitkering (niet-uitkeringsgerechtigde of “Nugger”), dan kun je toch enige begeleiding naar werk krijgen van de gemeente. Op werk.nl is veel ondersteuning beschikbaar, en op werkpleinen ook. Zie ook de website van je gemeente. Je kunt ondersteuning om aan het werk te komen zelf regelen via een Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB). Vraag naar de mogelijkheden bij je gemeente. Je kunt ook een bedrijf starten, zie Ondernemersplein.

Voorzieningen om je werk te kunnen doen als je een beperking hebt (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding op het werk) kun je soms aanvragen bij UWV, soms bij je gemeente.

Kun je naar je idee alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden werken, dan kun je je bij je gemeente melden. Die bepaalt in samenwerking met UWV of je voor beschut werk in aanmerking komt.

Wie kan helpen

Werk.nl
Op werk.nl en Werken&Jij is veel informatie over aan het werk komen beschikbaar en op werkpleinen ook. Zie ook de website van je gemeente.

CrossOver
Bij Kennisconsortium CrossOver is veel informatie beschikbaar over werken met een beperking.

Een vertrouwd iemand uit je omgeving
Je kunt een familielid, vriend of buur vragen je te helpen om je bijvoorbeeld met de computer in te schrijven als werkzoekende, begeleiding of voorzieningen aan te vragen, of te helpen bij solliciteren. Of om mee te gaan naar een afspraak bij de gemeente.

Cliëntenorganisatie
De regionale steunpunten van cliëntenorganisaties kunnen je helpen met tips, ondersteuning en ervaringsdeskundigheid.

Sociaal wijkteam
Het sociaal wijkteam dat in je wijk of gemeente aanwezig is, kan je helpen of in contact brengen met een vrijwilliger die je kan helpen bij zaken rond aan het werk komen. Je gemeente kan je zo nodig vertellen waar je het sociaal wijkteam kunt vinden.

Behandelaars of vakbond
Ben je onder behandeling? Dan kan je behandelaar je soms helpen of je verwijzen naar iemand die je kan helpen. Als je lid bent van een vakbond, dan kun je daar navragen welke hulpmogelijkheden die biedt.

Bij suggesties, klachten of problemen

Suggesties
Heb je suggesties over hoe dingen anders of beter kunnen? Meld dat aan de gemeente of aan de cliëntenraad van de gemeente.

Klachten
Heb je klachten, bijvoorbeeld over de ondersteuning die je krijgt of over hoe je behandeld bent? Dien dan een klacht in bij de gemeente.

Problemen
Als je problemen wilt oplossen of juridisch advies wilt vragen, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Zoals het nationale zorgnummer en allerlei juridische lokketten.