Participatiewet

Voor wie en waar heb je recht op

Via de Participatiewet kun je een bijstandsuitkering ontvangen als je niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. De Participatiewet geldt sinds 1 januari 2015 ook voor mensen met een arbeidsbeperking (psychisch, fysiek, verstandelijk) die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. De gemeente voert de Participatiewet uit. Voor aanvragen, hoogte en duur en wanneer je er recht op hebt zie Rijksoverheid en werk.nl.

De gemeente biedt je ondersteuning om aan het werk te komen. Op werk.nl is veel ondersteuning beschikbaar, en op werkpleinen ook. Zie ook de website van je gemeente. Je kunt je re-integratie zelf regelen via een Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB). Vraag je gemeente naar de mogelijkheden. Je kunt vanuit de bijstand ook een eigen bedrijf starten.

Voorzieningen om je werk te kunnen doen als je een beperking hebt (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding op het werk) kun je soms aanvragen bij UWV, soms bij je gemeente.

Kun je naar je idee alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden werken, dan kun je je bij je gemeente melden. Die bepaalt in samenwerking met UWV of je voor beschut werk in aanmerking komt.

Wat moet

Verplichtingen
Als je een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt, dan moet je je houden aan allerlei  verplichtingen, waaronder mogelijk tegenprestatie. De gemeente controleert of je je hieraan houdt. Als je je niet aan je verplichtingen houdt, dan heeft dat al snel gevolgen voor je uitkering.

Zoektijd
Gemeenten werken vaak met een zoektijd (waarin je naar werk moet zoeken) voordat je bijstandsaanvraag in behandeling wordt genomen. Zie de website van je gemeente.

Wat mag

Je mag met een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk doen. Dat is wel aan regels gebonden. Zie ook de website van je gemeente. Er zijn allerlei mogelijkheden om vrijwilligerswerk te vinden. Zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.nl.

Wie kan helpen

Aan het werk komen
Op werk.nl , Werken&Jij en op werkpleinen is veel informatie over aan het werk komen beschikbaar. Zie ook de website van je gemeente.

CrossOver
Bij  Kennisconsortium CrossOver is veel informatie beschikbaar over werken met een beperking.

Een vertrouwd iemand uit je omgeving
Je kunt een familielid, vriend of buur vragen je te helpen om je bijvoorbeeld met de computer in te schrijven als werkzoekende, bijstand aan te vragen, dingen in je werkmap in te vullen of via je werkmap vragen te stellen. Of om mee te gaan naar een afspraak bij de gemeente.

Cliëntenorganisatie
De regionale steunpunten van cliëntenorganisaties kunnen je helpen met tips, ondersteuning en ervaringsdeskundigheid.

Sociaal wijkteam
Het sociaal wijkteam dat in je wijk of gemeente aanwezig is, kan je helpen of in contact brengen met een vrijwilliger die je kan helpen bij zaken rond uitkering en aan het werk komen. Je gemeente kan je zo nodig vertellen waar je het sociaal wijkteam kunt vinden.

Behandelaars of vakbond
Ben je onder behandeling? Dan kan je behandelaar je soms helpen of je verwijzen naar iemand die je kan helpen. Als je lid bent van een vakbond, dan kun je daar navragen welke hulpmogelijkheden die biedt.

Bij suggesties, klachten of problemen

Suggesties
Heb je suggesties over hoe dingen anders of beter kunnen? Meld dat aan de gemeente  of aan de cliëntenraad van de gemeente.

Klachten
Heb je klachten? Bijvoorbeeld over hoe je behandeld bent of omdat de betaling van je uitkering verkeerd gaat? Dien dan een klacht in bij de gemeente. Als je een vraag stelt aan je gemeente, vraag dan altijd om een schriftelijk antwoord met motivatie (beschikking). Met een schriftelijk antwoord kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen en eventueel erna beroep als je het niet eens bent met de beslissing. Het is aan te raden bezwaar en beroep met hulp van een gespecialiseerde advocaat in te dienen, bijvoorbeeld de SSZ-advocaten. Zij zorgen ervoor dat de kosten van hun ondersteuning tot een minimum wordt beperkt. Als dat niet helpt, kun je je klacht indienen bij een ombudsman.

Problemen
Als je problemen wilt oplossen of juridisch advies wilt vragen, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Zoals het nationale zorgnummer en allerlei juridische loketten. Ben je lid van een vakbond, dan kun je ook daar om hulp of juridisch advies vragen.